Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková žádá všechny své pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu ordinace.

Chronicky užívané léky si můžete objednat telefonicky, budou Vám zaslány formou e-receptu na mobil nebo e-mail.

Telefonní kontakty na ordinace: Okříšky - 568 870 102, Přibyslavice - 568 894 220.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V souvislosti s vydáním přijatého mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšížření onemocnění COVID-19 a tím souvisejícího uzavření škol přistupuje Kraj Vysočina, stejně jako jiné kraje, k prodloužení prázdninového režimu jízdních řádů i po 16. 3. 2020.

Z důvodů respektování právních předpisů musí dané jízdní řády obsahovat termín od - do v rámci platnosti. Z daného důvodu byl prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen na období od 16. 3. do 13. 6. 2020. V momentě, kdy opatření z nařízení centráln...

Číst více

V příloze je zveřejněn dokument Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronoviru a pracovně právním souvislostem v těchto případech:

- zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa),

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR,

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní...

Číst více

Aktualizace zprávou o uzavření školského zařízení dne 16.03.2020

Dne 10. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu mimořádná opatření v souvislosti se zamezením dalšího šíření koronaviru. Zakázány jsou návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů. Mimo jiné se ostředy 11. března 2020 ruší (zakazuje) docházka žáků a studentů do základních, středních a vyšších odborných škol - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-...

Číst více

Vedoucí prodejny smíšeného zboží v obci oznamuje, že prodejna bude uzavřena vždy ve čtvrtek tj. 12. března, 19. března a 26. března 2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Informační leták důležitých informací ohledně onemocnění COVID-19, který vypracoval Kraj Vysočina, je zveřejněný v příloze.

V průběhu příštího týdne budou letáky ve fyzické podobě distribuovány do každé poštovní schránky v Kraji Vysočina.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informační video "Co byste měli vědět o koronaviru?" - http://mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html.

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 11.3.2020

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob - zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění. 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkou...

Číst více

V souvislosti s šířením koronaviru a cestováním zveřejňuje svá doporučení Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách v sekci cestujeme: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html.

Aktuální informace o epidemii způsobené koronavirem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice je důležité připomenout si základní hygienická pravidla pro snížení rizika nakažení, kt...

Číst více