Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V týdnu od 23. do 27. července 2018 neordinuje zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková. V době ordinačních hodin je v ordinaci přítomna zdravotní sestra, která poskytne informace o zástupu a možném termínu objednání,  kontakt: tel. 568 870 142 a 702 165 791.

Číst více

Taneční zábavu se skupinou Matador Rock Třebíč pořádá Sbor dobrovolných hasičů Petrovice v sobotu dne 4. srpna 2018 ve sprotovním areálu Petrovice. Pořadatelé zvou na tuto akci všechny příznivce této hudební skupiny - http://matadorrock.wz.cz/. Pro účastníky akce je připravena široká nabídka občerstvení - hanburgery, steaky. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí na volební období 2018 - 2022 se podávají příslušnému registračnímu úřadu, kterým je pro obec Petrovice Městský úřad Třebíč. Termín pro podání kandidátních listin je do úterý 31. července 2018 do 16:00 hodin. Informace je zveřejněna na internetových stránkách obce ode dne 12. června 2018. 

Zveřejňuji odkaz týkající se podání kandidátních listin na tomto registračním úřadu: http://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=37229

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 1. září 2018 byla do funkce ředitelky Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, jmenována paní Lenka Dostálová.

Na základě vyhlášeného konkursního řízení dle § 166 odst. 3  zák. č. 561/2004 Sb., a výsledku totoho konkursního řízení dle pořadí uchazečů jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 vyhl. č. 54/2005 Sb., se na prvním místě umístila Lenka Dostálová, která byla následně starostou obce jmenována do funkce. Složení konkursní komise je stanoveno vyhl. č. 54/2005 Sb., a komise pro toto konkursní řízení pracovala v počtu šesti osob.

Zveřejn...

Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 8.8.2018 (středa) v době od 8:30 do 15:00 hodin v částech obce Petrovice: od křižovatky u RD č.p. 128 směr kulturní dům, od křižovatky RD č.p. 1 směr křižovatka nad kaplí, od bývalé hasičské zbrojnice směr Žlíbky, od RD č.p. 26 směr ulička ke kulturním domu, od RD č.p. 123 směrem ke kult. domu. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Na 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.6.2018 bylo projednáváno a schvalováno hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace v roce 2017. 

Závěrečný účet obce Petrovice, Zpráva o přezkoumání hospodaření, která tvoří přílohu č. 1, a účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, které tvoří přílohu č. 2, jsou zveřejněny v přílohách. 

Zveřejněny jsou také výkazy účetní závěrky obce Petrovice sestavené k 31.12.2017.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městské kulturní středisko Třebíč v rámci Třebíčského kulturního léta pořádá několik kulturních akcí. Jejich program je zveřejněn v přílohách.

Akce jsou určeny široké veřejnosti a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Více informací o kulturních akcích: https://www.mkstrebic.cz/

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.7.2018 (pátek) v době od 8:30 do 14:30 hodin v částech obce Petrovice: Baráky, Červený mlýn č.p. 36, Novotnův mlýn č.p. 35.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 2. - 15. července 2018 z důvodu čerpání dovolené.

Akutní případy budou ošetřeny na zubní poliklinice v Třebíči, ul. Vltavínská v době od 8:00 do 11:30 hodin. Ve dnech 2. - 4.7.2018 zastupuje MUDr. Bartoňková, ve dnech 9. - 13.7.2018 zastupuje MUDr. Cafourek. 

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 27. června 2018 stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že ve dnech 5. a 6. října 2018 bude do Zastupitelstva obce Petrovice voleno celkem 9 členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více