Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice. Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze. Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

Číst více
Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené ve dnech 14. - 20. března 2017. Akutní případy v těchto dnech ošetří praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková ve svých ordinacích v Okříškách (tel.: 568 870 102) a Přibyslavicích (tel.: 568 894 220). Zveřejněno 13.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Prodejna smíšeného zboží v obci bude v úterý 14. března 2017 uzavřena. Zveřejněno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, přijme do pracovního poměru řidiče nákladního automobilu, traktoru. Místem výkonu práce je středisko Petrovice a obvod družstva. Podmínkou je vlastnictví řidičského průkazu CE, T a profesní průkaz řidiče. Výhodou je praxe v řízení nákladního automobilu. Kontaktní osoba družstva - p. Uher, tel.: 725 518 987. Zveřejněno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině se koná v sobotu 18.3.2017 v Třebíči. Pořadatelem je KČT, odbor Třebíč, ve spolupráci s KČT oblast Vysočina. Akce se koná pod záštitou starosty města Třebíče Ing. Pavla Janaty. Cíl pochodu je ve sportovním areálu v obci Petrovice, kde zajištění a spolupráci na akci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. Více o akci a trasách vč. propozic je zveřejněno http://www.kct.cz/cms/turisticka-akce?xid=12020. Zveřejněno 7. 3. 2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V příloze jsou zveřejněny informace Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností, pro motoristy - vlastníky vozidle týkající se možnosti dočasného vyřazení motorového vozidla z provozu tzv. depozit. Zveřejněno 7.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Hasičská veselice, tradiční akce pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Petrovice, se koná v sobotu 11. března 2017 v kulturním domě v Petrovicích. Začátek akce je ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina TEATR. Zveřejněno 6.3.2017, aktualizováno 9.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Kulturní akce
Číst více
Vodárenská akciová společnost a.s., Brno, divize Třebíč, upozorňuje občany obce, že v obci dochází k úniku pitné vody z vodovodního řadu a žádá občany o pomoc, která spočívá v prověření svých vodovodních přípojek, kontrole sklepních prostor nemovitostí, zda zde nedochází k průtoku vody, popř. sledování změny tlaku při odběru vody. Případné zjištěné poznatky je třeba hlásit vodárenskému dispečinku - tel.: 568846253, 603804288, e-mail: dispecink@vastr.cz. Na dispečinku je nepřetržitá služba 24 hodin denně. Zveřejněno 2.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Oblastní charita Třebíč informuje o konání Postní almužny 2017. Více informací o této dobročinné akci a možnosti získání skládací papírové schránky je zveřejněno zde: http://trebic.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/postni-almuzna-2017/. Zveřejněno 1.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejňována rozpočtová opatření (změny rozpočtu) obce Petrovice po jejich schválení zastupitelstvem obce popř. předsedou finančního výboru.

Zveřejněno 23.2.2017, zapsala Helena Moudrá 

 

Číst více