Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Nejpozději 3 dny před konáním voleb obdrží volič jeden hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce v místě, kde je zapsán ve volebním seznamu dle svého trvalého pobytu. Hlasovací lístek společně s informacemi bude vložen v neúřední obálce do poštovní schránky nemovitosti.  

Údaje o kandidátech do zastupitelstev územních samospráv jsou již nyní zveřejněny zde: https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv?xjazyk=CZ&xid=1 - jmenné seznamy a základní přehledy.

V obci Petrovice bude voleno 9 členů zastupitelstva obce. Vybírat budeme z 22 kandidátů čtyř vo...

Číst více

Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná palivaTermín revizí a kontrol se uskuteční dne 19.9.2022 (pondělí).

Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02168115, 02695308, 09178937, 14122928.

Zveřejnila: H...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 9. září 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Petrovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost (přesná adresa): Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, budova Obecního úřadu Petrovice, zas...

Číst více

První zasedání členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okstku Petrovice se uskuteční 2. září 2022 (pátek) v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v kanceláři v I. patře budovy.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 8. září 2022 od 8:00 hodin ve velkém sále Městského kulturního centra FÓRUM v Třebíči.

Uvedené zasedání a školení členů okrskové volební komise není veřejné. Informace je určena jmenovaným členům okrskové volební komise ve ...

Číst více

Hudební škola Melodie nabízí dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým výuku hry na hudební nástroje: akordeon, elektrické klávesy, piano, irská flétna, flétna zobcová, sopránová a altová, klasická a doprovodná kytara, ukulele.

Zápis dětí pro školní rok 2022/2023 proběhne v Základní škole T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6, v pondělí 12. září 2022 v době od 17:00 do 18:30 hodin.

Kontakt a bližší informace: Hana Radová, DiS., mobil: 731 402 667, e-mail: hshr-melodie@seznam.cz.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve čtvrtek 1.9.2022 ordinace uzavřena. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informační schůzku pro rodiče a zápis členů na sezónu 2022/2023 pořádá oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Přibyslavice.

Dne 5.9.2022 v 18:00 hodin je zápis stávajících členů, dne 7.9.2022 v 18:00 hodin je zápis nových členů. Zápis se koná v sále za hospodou na návsi v Přibyslavicích.

Šanci mají šikovné holky od 5 let i kluci navštěvující 1. třídu a starší. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, oznamuje, že ve čtvrtek 1. září 2022 od 8:00 hodin bude v jednotlivých nemovitostech provádět zaměstnanec pan Milostný odečty stavu vodoměru.

V případě, že v nemovitosti nebude nikdo přítomen, proveďte samoodečet a písemnou informaci o stavu vodoměru lze ponechat přilepenou na vchodových dveřích.

Údaj lze zaslat na e-mail: milostny.pavel@gmail.com nebo sms zprávou na tel.: 734 236 419. Ve zprávě je nutné uvést jméno, adresu, konečný stav vodoměru.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Petrovice pořádá POUŤOVÉ ODPOLEDNE v neděli 4. září 2022 od 14:00 hodin ve sportovním areálu v obci.

Přijďme se pobavit společně i s našimi pouťovými hosty za doprovodu skupiny MACHEN MUSIC, jejíž hudební repertoár je určen všem věkovým skupinám k poslechu i tanci - http://www.machen-music.com/.  

Pro děti bude připraven skákací hrad se skluzavkou. Vstup zdarma. Zajištěno je bohaté občerstvení.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více