Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Záměr prodeje a pronájmu pozemků obce za účelem majetkoprávního vypořádání realizace stavby "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" a návrhy smluv (kupní a nájemní) jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krátký záznam z tradiční akce pálení čarodějnic v obci dne 30.04.2023 je k shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=K3Y9lDkIuDk

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, § 36, odst. 5, provozovatel vodovodu a kanalizace zasílá Ministerstvu zemědělství informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů a současně zveřejňuje uvedené vyúčtování na úřední desce obecního úřadu. 

Porovnání ceny vodného za rok 2022 zpracovala Vodárenská akciová společnost, a.s, Brno, divize Třebíč. Cena vody účtovaná odběratelům činila v roce 2022 za 1 m3 částku 46,20 Kč s 10% DPH.

Porovnání ceny stočného za rok 2022 zpracovala obec Petrovice. Cena stočného činila z...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se koná 9. 5. 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Do 31.5.2023 je splatnost těchto plateb:

místního poplatku ze psa (platba na rok 2023) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa,

odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2022) ve výši 720,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Lékárna v Okříškách oznamuje změnu otevírací doby z důvodu dlouhodobé nemoci. Lékárna bude otevřena pondělí - pátek v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

U příležitosti svátku svatého Gottharda, který byl na obecní pečeti používané v minulosti, a u příležitosti státního svátku Dne vítězství, pořádá obec Petrovice v pátek dne 5.5.2023:

v 17:00 hodin mši u kapličky v obci, kterou bude sloužit P. Jacek Kruczek,

v 18:00 hodin vzpomínkový akt u památníku občanů obce zastřelených dne 7.5.1945 u zdi stávajícího kulturního domu. 

Zveme občany na tyto akce, které jsou v obci tradičně pořádány. U kapličky budou připravena místa k sezení.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Tradiční oheň lidového svátku Pálení čarodějnic se rozhoří pod sportovním areálem v obci v neděli 30. dubna 2023. Zapálen bude ve 20:30 hodin, občerstvení v hasičské zbrojnici bude možné od 18:00 hodin.

Připraven bude také malý oheň k opékání vlastních uzenin a možnému posezení.

Akci pořádá SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že v pátek 28.4.2023 bude ordinovat pouze v době od 7:00 do 9:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, č.j.: 671023/23/2900-11420-709759, kterou se oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí předpisných seznamů pro daň z nemovitých věcí na rok 2023 daňovým subjektům, kteří nejsou k placení uvedené daně přihlášení prostřednictvím SIPO, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více