Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V rámci mimořádných opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 je mimo jiné zakázán prodej na tržištích, v tržnicích, v mobilních provozovnách (stáncích, z auta, pojízdných prodejen a jiných mobilních zařízení). Z uvedeného důvodu tedy není možné zakoupit si v obci sadby drobného ovoce a stromků, které prodejci každoročně v obci nabízeli. 

Firma LUDES nadále prodej tohoto zboží - sazenic stromků a keřů nabízí. Sazenice je možno po domluvě vyzvednout v Třebíči, případně firma nabízí dopravu domů. Objednávku lze zaslat na e-mail: ludesova@seznam.cz , nebo domluvit telefonic...

Číst více

V přílohách jsou průběžně zveřejňovány zápisy usnesení, které Zastupitelstvo obce Petrovice přijalo na svých zasedáních v roce 2021.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou zápisy zveřejněny v upravené podobě. V plném znění jsou v tištěné podobě uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Konaná zasedání ZO v roce 2021: č. 19 - 25.2.2021

Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna Petrovice je od 23. března 2021 opět v provozu, ale pouze prostřednictvím výdejního okénka.

Knihy budou vydávány vždy v úterý v době od 15:00 do 18:00 hodin. Upozorňujeme, že v budově je třeba dodržovat všechna protiepidemická opatření, tj. provést si dezinfekci rukou, chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat vzájemné rozestupy. V budově se lze zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou, je zákázáno se shlukovat.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Od 24.3.2021 je očkování proti nemoci Covid-19 umožněno také osobám, které trpí některým chronickým onemocněním s vysokým rizikem vážného průběhu nemoci.

Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Informace pro pacienty - seznam onemocnění a postup je zveřejněn zde: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz...

Číst více

Také v letošním roce nás čeká změna času ze standartního středoevropského na letní.

  • Letní čas v roce 2021 začne platit v noci 28. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.
  • Standardní (nesprávně zimní) čas v roce 2021 nastane v noci 31. října. Hodiny se posunou zpět z 3:00 na 2:00.
  • Zveřejnila: Helena Moudrá
Číst více

V příloze je zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na období let 2022 - 2024.

Hospodaření dobrovolného svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Sněhový poprašek způsobil dnes ráno problémy nejednomu řidiči. Při cestě do práce své vozidlo nezvládl i mladý řidič, který tak v obci poškodil autobusovou zastávku včetně jejího příslušenství - samostatně osazené dopravní značky a instalovaného odpadkového koše. Neboť vznikla škoda na majetku obce, byla dopravní nehoda šetřena Policíí ČR a vzniklé škody budou obci uhrazeny z tzv. povinného ručení vozidla. Škoda na vozidle byla podstatně menší, téměř neznatelná a podstatné je, že se dopravní nehoda obešla bez zranění.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 17.3.2021, vyřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, č.j.: ODKS 20701/21 - SPIS 2142/2021/mj, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci v obci Petrovice v termínu 22.3.2021 - 18.04.2021.

Dopravní omezení se týká části místní komunikace v obci od RD č.p. 56 nad RD č.p. 54 z důvodu provádění zemních prací stavby společnosti EG.D, a.s., "Petrovice, Vozdek, kabel. vedení NN"  k pozemku p.č. 111/2 v k.ú. Petrovice u Třebíče. 

Upozorňujeme, že stavba bude prováděna v blízkosti, res...

Číst více

Informace Finanční správy o podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2020 je zveřejněno zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2021/fs-doporucuje-maximalni-vyuziti-elektronicke-komunikace-11333.

Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy (tj. Finančních úřadů) nejpoz...

Číst více