Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Městské kulturní středisko Třebíč v rámci Třebíčského kulturního léta pořádá několik kulturních akcí. Jejich program je zveřejněn v přílohách.

Akce jsou určeny široké veřejnosti a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Více informací o kulturních akcích: https://www.mkstrebic.cz/

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.7.2018 (pátek) v době od 8:30 do 14:30 hodin v částech obce Petrovice: Baráky, Červený mlýn č.p. 36, Novotnův mlýn č.p. 35.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 2. - 15. července 2018 z důvodu čerpání dovolené.

Akutní případy budou ošetřeny na zubní poliklinice v Třebíči, ul. Vltavínská v době od 8:00 do 11:30 hodin. Ve dnech 2. - 4.7.2018 zastupuje MUDr. Bartoňková, ve dnech 9. - 13.7.2018 zastupuje MUDr. Cafourek. 

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebním řádu, č. j. KUJI 49656/2018 OUP 119/2016 OUP-140, ze dne 28.6.2018, Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

K návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR může každý uplatnit připomínky ve lhůtě, která končí dne 13.8.2018.

Dokumentace je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304042/archiv=0.

Zveřejnila...

Číst více

Dne 28. 6. 2018 vyhlásila Místní akční skupina Podhorácko 4. výzvu o dotaci z IROP - Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku II.

Vyhlášení této výzvy je zveřejněno zde: http://podhoracko.eu/4-vyzva-ruznoroda-a-bezpecna-doprava-na-podhoracku-ii/ms-3194/p1=3194.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 27. června 2018 stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že ve dnech 5. a 6. října 2018 bude do Zastupitelstva obce Petrovice voleno celkem 9 členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. června 2018 byl schválen zápis událostí roku 2017 do kroniky obce. Zápis je zveřejněn v příloze. 

Sekce:  Kronika
Číst více

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci červenci 2018.

Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.

Číst více

Od 1.7.2018 dojde na úseku řidičských průkazů ke změnám v jejich vydávání a poplatcích. Bližší informace naleznete v příloze a na http://www.trebic.cz/cesty-do-mista-trvaleho-bydliste-pro-novy-ridicsky-prukaz-jsou-minulosti/d-37175.

Číst více

Spolek přátel betlémů v Třešti pořádá na náměstí T. G. Masaryka v Třešti XVII. ročník Dřevořezání, které se bude konat 5. a 6. července 2018. Více informací je zveřejněno v příloze. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více