Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Tradiční podzimní akci "Pečení brambor" pořádá Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. Uskuteční se v neděli 30. září 2018 od 14:00 hodin ve sportovním areálu v obci. Pořadatelé srdečně zvou všechny občany na tuto akci a upozorňují, že brambory vhodné k pečení je třeba si přinést.  

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Svatohubertská mše svatá troubená trubači z Lukova a za zpěvu Želetavského souboru bude v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích sloužena v neděli 16. září 2018 v 9:00 hodin.  

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Informativní schůzka pro rodiče a zápis dětí do oddílu sportovní gymnastiky TJ SOKOL Přibyslavice na sezonu 2018/2019 se uskuteční 10. září 2018 (pondělí) od 17:00 hodin v tělocvičně základní školy v Přibyslavicích, kde následně probíhá většina tréninků.

Šanci pro zapsání do oddílu mají šikovné dívky ve věku od 5 let a samostatní kluci, kteří navštěvují školu. Schůzka platí i pro stávající členy.        

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve čtvrtek 6. září 2018 bude ordinace otevřena pouze do 10:00 hodin.

Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 24.9.2018 (pondělí) v době od 7:30 do 15:30 hodin v částech obce Petrovice.

Vypnutá oblast: středisko ZD Okříšky, družstvo, restaurace a penzion Na Pilce, chaty a zahrádkářská kolonie směr Hvězdoňovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků na území obce Petrovice, katastrální území Petrovice u Třebíče, za účelem možné stavby místní komunikace v novém návrhu v zastavitelné ploše Z1 dle geometrického plánu č. 419-171/2018, který vyhotovila firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o. Změna je realizována z podnětu soukromých vlastníků pozemků v území. Vzájemné vypořádání vlastnictví k dotčeným pozemkům bude provedeno bezúplatně.       

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018 se bude konat dne 11.9.2018 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Vodárenská akciová společnost Brno, a.s., divize Třebíč, oznamuje, že odečty stavu vodoměrů v nemovitostech v obci Petrovice bude provádět pracovník pan Milostný v úterý 4. září 2018 cca od 7:30 hodin do 15:00 hodin.

V případě, že v nemovitosti nebude nikdo přítomen, je třeba zajistit a umožnit přístup k vodoměru jinou osobou (např. sousedem), popř. lze provést samoodečet stavu a tuto informaci umístit na viditelném místě (např. nalepit oznámení na vchodové dveře). 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Školní rok bude zahájen 3. září 2018 a ukončen 28. června 2019. Jarní prázdniny v okrese Třebíč jsou vyhlášeny v týdnu od 4. do 10. března 2019.

Organizaci školního roku v mateřských školách upravuje vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších změn. V mateřských školách je školní rok ukončen 31. srpna. Přerušení nebo omezení provozu a zveřejnění těchto provozních změn upravuje § 3. Uzavření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové...

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že 3. září 2018 bude ordinovat od 10.00 do 14:00 hod. Sestra bude v ordinaci přítomna od 7:30 hod. 

Číst více