Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že od 2.9. do 6.9.2019 nebude ordinovat.

Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek na zubní poliklinice v Třebíči, ul. Vltavínská, denně od 8:00 do 11:00 hodin.

Číst více

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro občany "Bezpečnostní desatero". Neboť obce a obecní úřady mají dle § 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost, doporučujeme občanům obce se s tímto informačním letákem seznámit. Dodržováním bezpečnostních doporučení zamezíte vzniku požáru, škodám na majetku a na životech a zdraví svém i svých blízkých, popř. dalších osob a zvířat. Upozorňujeme tímto občany, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů prot...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2019 se bude konat dne 10.9.2019 v 10:00 hodin v sídle kraje, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, spisová značka: 14LH17445/2019-16212, č.j.: 41508/2019-MZE-16212, ze dne 30.08.2019, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 

Opatření se týká správy lesů - kalamitního poškození lesních porostů a následné výsadby. Platnost uvedeného opatření platí do 31. prosince 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dle zák. č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme odpověď zaslanou žadateli o informaci.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že od 26. 8. do 30. 8. 2019 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společné setkání občanů spojené s kulturním vystoupením se koná o poutní neděli 8. září 2019 od 14:00 hodin ve sportovním areálu v Petrovicích. 

K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Horané z Rokytnice nad Rokytnou. 

V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život. Tradice společného setkání o poutních nedělích je v mnoha obcích stále dodržována.  

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřej...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Z důvodu čerpání dovolené je kancelář Obecního úřadu Petrovice uzavřena ve dnech 19. - 30. srpna 2019.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Termín vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina: 3.9.2019. Termín zahájení příjmu žádostí: 23.10.2019.

Bližší informace k připravované výzvě v rámci 3. kola kotlíkových dotací jsou součástí tiskové zprávy https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice oznamuje dle ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, článku 3, o době nočního klidu, že v noci ze dne 17. 8. 2019 na 18. 8. 2019 se nevymezuje doba nočního klidu z důvodu konání kulturní akce ve sportovním areálu.

Akce: Slavnost obce - vystoupení hudební skupiny MATADOR rock. Pořadatelé: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více