Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Myslivecké sdružení Rakovec a obec Krahulov pořádají dne 20. června 2020 od 13:30 hodin "Den myslivosti". Akce se koná na hřišti v Krahulově.

Pro děti jsou připraveny soutěže - poznávání zvěře a trofejí, určování lesních dřevin, poznávání živých dravců, střelba ze vzduchovky, elektronická střelba na pohybující se terč. 

Připravena je nabídka občerstvení. Pořadatelé srdečně zvou k návštěvě.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

ZRUŠENO - aktualizace dne 20.6.2020, Helena Moudrá

 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Také od 15. června 2020 dochází k dalšímu uvolňování omezení stanovených mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění nemocí COVID-19 a celosvětovou pandemii.

Povinnost nošení prostředků k zakrytí dýchacích cest tj. úst a nosu rouškou, ústenkou nadále platí pouze ve vnitřních prostorách staveb a v prostředcích hromadné dopravy. 

Aktuální stav je zveřejněn zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 28.5.2020 jako zřizovatel projednalo a schválilo účetní závěrku k 31.12.2019 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ:70982996, a výsledek hospodaření k 31.12.2019 ve výši + 2.828,99 Kč. Výsledek hospodaření převede organizace do svého rezervního fondu dle zák. č. 250/2000 Sb.   

Účetní výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2019 tvoří výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Výkazy jsou zveřejněny v přílohách. Současně byly odeslány ke zveřejnění do Obchodního rejstříku vedeného Krajským sou...

Číst více

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 16.6.2020 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná 18. června 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice od 19:00 hodin.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Na zasedání zastupitelstva budou dodržována zvýšená hygienická opatření.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že: 

Ve středu 10. 6. 2020 bude ordinovat pouze od 8:00 - 11:00 hodin. Odpolední ordinace odpadá.

Ve dnech 11. 6. - 12. 6. 2020 (čtvrtek a pátek) bude ordinace uzavřena bez zajištění zástupu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci dochází od 8. června 2020 k dalším uvolňovánímu dříve stanovených omezení mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím pandemii nemoci COVID-19.

Aktuální stav pozvolného uvolňování opatření je zveřejněn zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Upozorňujeme, že stále platí povinnost nošení ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest. Úplná informace ze dne 5.6.2020 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Z údajů o měření srážek v obci vyplývá, že v neděli 7.6.2020 napršelo celkem 49,6 mm dešťových srážek na m2.

Přestože jsme nebyli v centru přívalových dešťů a v pro nás rizikovém území na polích u spojovacícho chodníku Petrovice - Okříšky v letošním roce není naseta kukuřice, která nemá žádnou retenční schopnost, starosta obce situaci bedlivě sledoval.

Přiložené fotografie byly pořízeny u Okříšského potoka na louce u silnice II/405.  

Hasičský záchranný sbor v Kraji Vysočina, eviduje v souvislosti s bouřkovou činností tzn. srážkami a větrem na okrese Třebíč celk...

Číst více

Firma ROFLEX CZ s.r.o., se sídlem Rokytnice nad Rokytnou, č.p. 151, budova bývalého kina, oznamuje, že i na letošní sezónu 2020 připravila širokou škálu barev a laků na všechny povrchy. Dále nabízí pestrý výběr malířských a natěračských potřeb, stavební chemie a brusiva, fasádních omítek a barev. Skladem je také ucelený sortiment kompletních zateplovacích systémů. 

Navštivte uvedenou prodejnu, kde Vám ochotně poradíme a najdeme řešení. Více informací: http://www.roflex.cz/   

Číst více

Odpad z domácností, který v obci vytřídíme do kontejnerů, je vážen a dle jeho množství je následně spočítána úspora emisí tzv. "uhlíková stopa".

Celkově bylo v roce 2019 díky recyklaci a využití papíru, skla, kovů, nápojovách kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM, a.s., uspořeno 21,6 mil. GJ energie, což je zhruba kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. Snížení emisí činilo 922 540 tun CO2 ekvivalentu. V naší obci činila úspora energie 739 294 MJ a 26,913 tun emisí CO2 ekvivalentu.   

I odpad, ...

Číst více