Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 3. srpna 2018 bude ordinovat pouze od 8:00 do 9:30 hodin.

Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude pro čtenáře uzavřena v úterý dne 31.7.2018 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

Číst více

Obec Petrovice v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, článku 3, o době nočního klidu, oznamuje, že v noci ze dne 4. na 5. srpna 2018 se nevymezuje doba nočního klidu z důvodu konání kulturní akce - Slavnosti obce. Součástí je vystoupení hudební skupiny Matador ROCK. Pořadatelé: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více
Dětská lékařka MUDr. marie Skálová oznamuje, že v týdnu od 30. července do 3. srpna 2018 bude ordinovat pouze ve dnech:
pondělí, středa, pátek, vždy v době od 7:00 do 9:30 hodin.
Číst více

V týdnu od 23. do 27. července 2018 neordinuje zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková. V době ordinačních hodin je v ordinaci přítomna zdravotní sestra, která poskytne informace o zástupu a možném termínu objednání,  kontakt: tel. 568 870 142 a 702 165 791.

Číst více

Taneční zábavu se skupinou Matador Rock Třebíč pořádá Sbor dobrovolných hasičů Petrovice v sobotu dne 4. srpna 2018 ve sprotovním areálu Petrovice. Pořadatelé zvou na tuto akci všechny příznivce této hudební skupiny - http://matadorrock.wz.cz/. Pro účastníky akce je připravena široká nabídka občerstvení - hanburgery, steaky. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí na volební období 2018 - 2022 se podávají příslušnému registračnímu úřadu, kterým je pro obec Petrovice Městský úřad Třebíč. Termín pro podání kandidátních listin je do úterý 31. července 2018 do 16:00 hodin. Informace je zveřejněna na internetových stránkách obce ode dne 12. června 2018. 

Zveřejňuji odkaz týkající se podání kandidátních listin na tomto registračním úřadu: http://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=37229

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 1. září 2018 byla do funkce ředitelky Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, jmenována paní Lenka Dostálová.

Na základě vyhlášeného konkursního řízení dle § 166 odst. 3  zák. č. 561/2004 Sb., a výsledku totoho konkursního řízení dle pořadí uchazečů jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 vyhl. č. 54/2005 Sb., se na prvním místě umístila Lenka Dostálová, která byla následně starostou obce jmenována do funkce. Složení konkursní komise je stanoveno vyhl. č. 54/2005 Sb., a komise pro toto konkursní řízení pracovala v počtu šesti osob.

Zveřejn...

Číst více

Uceléné informace o Kraji Vysočina, o činnosti krajského úřadu a o dalších zásadních událostech, jež na Vysočině proběhly v minulém roce jsou zpracovány ve Výroční zprávě Kraje Vysočina za rok 2017.

Výroční zpráva je zveřejněna internetových stránkách Kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy

Sekce:  Kronika
Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 8.8.2018 (středa) v době od 8:30 do 15:00 hodin v částech obce Petrovice: od křižovatky u RD č.p. 128 směr kulturní dům, od křižovatky RD č.p. 1 směr křižovatka nad kaplí, od bývalé hasičské zbrojnice směr Žlíbky, od RD č.p. 26 směr ulička ke kulturním domu, od RD č.p. 123 směrem ke kult. domu. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více