Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V souvislosti s uzavřením části silnice II/405 v Okříškách, ul. Masarykova, je stanovena přechodná úprava provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky. Dodatkou tabulkou na místní komunikaci mezi katastrálními územími Petrovice u Třebíče a Nové Petrovice je umožněn průjezd vozidel po této komunikaci vozidlům dopravní obsluhy, autobusům, složek IZS, obyvatelům obce Petrovice a městyse Okříšek a na povolení městyse Okříšky a obce Petrovice.

Obyvatelem je osoba, která má v obci Petrovice nebo městysu Okříšky evidován trvalý pobyt. Uveden...

Číst více

Postupné uvolňování mimořádných opatření stanovených k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19 je zveřejněno na stránkách  Ministerstva zdravotnictví ČR - zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Mimořádná opatření např. k omezení veřejného pohybu jsou zveřejněna zde:https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje změnu termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Nový termín je stanoven na pondělí 18. května 2020 od 9:00 hodin. Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Více informací je uvedeno ve veřejné vyhlášce ze dne 16.4.2020, č. j.: KUJI 38065/2020 OUP 119/2016 - 468, která je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Orgány veřejné moci a správní orgány od pondělí 20. dubna 2020 obnovují úřední hodiny v plném rozsahu, jak byly stanoveny před omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky. 

V této souvislosti je však mimořádným opatřením ze dne 9. dubna 2020 č. 399 nařízeno, aby byla dodržena pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu tzn., že nadále je upřednostňován písemný, elektronický či telefonní kontakt.

Při osobním kontaktu musí být dodržována opatření zabraňující přímému kontaktu: použití ochranných prostředků dýchacích cest, použití...

Číst více

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 4. - 7. května 2020.

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v prostorách školského zařízení.

Více informací k zápisuje je zveřejněno na internetových stránkách mateřské školy: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/zapis-do-ms,

kde jsou zveřejněny tiskopisy k zápisu dítěte a kritéria pro přijetí: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/formulare-k-zapisu.

Informace k zápisu a činnosti školského zařízení poskytuje...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních slzžeb, ze dne 14.04.2020, č.j.: ODKS 22485/20 - SPIS 4149/2020/PJ, kterým se stanovuje úplná uzavírka úseku silnice č. II/405 v místě železničního přejezdu P 3658 v Okříškách  ve dnech od 24.4.2020 (7:00 hodin) do 8.5.2020 (20:00 hodin).

Veřejná vyhláška včetně stanovení objízdné trasy je zveřejněna v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Obec Petrovice poskytne do domácností v obci prostředek alkoholové dezinfekce Anti-COVID, výrobce Čepro a.s. Prostředek lze používat prostřednictvím dávkovače tekutého mýdla nebo rozprašovače.

Přípravek bude naléván do vlastních přinesených nádob na obecním úřadě v úřední hodiny, popř. v jiném čase po předchozí dohodě, tel.: 725101412. Do domácností bude jednorázově poskytnut zdarma uvedený přípravek v množství max. 0,5 l. 

Vláda zvažuje postupné zmírňování stávajících opatření, mezi které patří otvírání obchodů a provozoven v průběhu měsíce května, čímž dojde i ke zvýš...

Číst více

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že až do odvolání ruší čtvrteční odpolední ordinační hodiny.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, postupně opět otvírá sběrné dvory. Od úterý 14.4.2020 budou všechny sběrné dvory otevřeny dle standartních provozních dob. Sběrný dvůr v Okříškách bude otevřen od soboty 11. dubna 2020 - https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/sberny-dvur-okrisky/

Na sběrných dvorech je nutné dodržovat stávající bezpečnostní opatření a pokyny správců vzhledem ke stávajícím opatřením proti šíření koronaviru - mít roušku, dodržovat bezpečné vzdálenosti.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oznámením č.j. KUJI 34957/2020 ze dne 6. dubna 2020 vydané hejtmanem Kraje Vysočina se zveřejňuje informace o období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti. Činnosti, které jsou zakázány jsou součástí oznámení, které je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více