Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

TJ SOKOL Přibyslavice, oddíl sportovní gymnastiky, pořádá informativní schůzku pro rodiče a zápis dětí na sezonu 2020 - 2021, který se koná 7.9.2020 od 17:00 hodin v sále za hospodou Na Návsi v Přibyslavicích. 

Týká se nových členů - děvčat narozených v roce 2014-2015 a chlapců ve školním věku.    

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka upozorňuje pacienty, aby nevstupovali do čekárny, pokud mají akutní respirační potíže (rýma, kašel, teplota). V případě těchto příznaků onemocnění, je nutné se předem objednat na tel. 568 870 290. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Poskytované služby
Číst více

Jednoduchý přehled aktivit s uvedením rizika nákazy koronavirem je zveřejněn v příloze. Nízké riziko nám hrozí v přírodě, v malých obchodech, v knihovnách nebo muzeích, střední riziko např. u kadeřníka, v divadle nebo kině, v obchodních centrech, vysoké roziko např. při cvičení v uzavřených tělocvičnách, v hromadné dopravě, při návštěvě baru a diskotéky. 

Riziko výrazně snižuje dodržování základních hygienických zásad, především správné mytí rukou.   

Seznam zemí podle míry nákazy je na základě epidemiologické situace průběžně aktualizován a je zveřejňová...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 10. září 2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Dle § 93 zák. č. 128/2000 Sb., je zasedání zastupitelstva obce veřejné. V prostorách úřadu je povinné dodržování stanovených mimořádných protipandemických opatření. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice je poskytovatelem finančních dotací dle zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

Současně je kontrolním orgánem dle zák. č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a to u osob, kterým finanční prostředky poskytla. Kontrolní činnost vykonává finanční výbor zřízený zastupitelstvem obce dle zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platním znění.  

Dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění, kontrolní orgán pravideln...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v úterý 1. září 2020 bude ordinovat od 9:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice oznamuje, že tradiční akce "Společné setkání u dechové hudby" připravovaná na 6. září 2020 s vystoupením dechové hudby Horané se v letošním roce neuskuteční.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Vodárenská akciová společnost Brno, divize Třebíč, a.s., oznamuje, že odečty stavu vodoměru v nemovitostech v obci bude zaměstnanec provádět 2.9.2020.

Z důvodu minimalizace kontaktu osob je v současné době upřednostněno provádění samoodečtu stavu vodoměru a sdělení stavu písemně na e-mail: milostny.pavel@gmail.com, sms zprávou na tel.: 734 236 419. Ve zprávě je nutné uvést jméno, adresu, konečný stav vodoměru. Informaci o stavu vodoměru lze ponechat přilepenou na vchodových dveřích.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 1. září 2020 občanům uložena povinnost nošení roušek: ve veřejné dopravě (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy), v zařízeních zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, polikliniky, ambulance, lékárny, domovy pro seniory, stacionáře a další obdobná zařízení), v prostorách úřadů (místnosti v kontaktu s veřejností), volební místnosti, vnitřní hromadné akce s účastí nad 100 osob.

Pravidla bezpečného chování jsou základním předpokladem k omezení šíření nejen onemocnění COVID-19. Základní prav...

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny v plném rozsahu mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, která vstupují v platnost 1.9.2020, týkající se ochrany veřejného zdraví obyvatelstva z důvodu prevence a nebezpečí onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace 1.9.2020. V příloze je zveřejněno mimořádné opatření ze dne 31.8.2020 týkající se omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění, trhů. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více