Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

HZS Kraje Vysočina upozorňuje, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Je nutné v přírodě a zejména v lesích a jejich blízkosti nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Situace: Po zadní straně tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Studená fronta, která k nám  postoupí od západu z pátku na sobotu (z 24. na 25.8.2018), se rozpadne a nepřinese žádné výraznější sráž...

Číst více

Dle doručeného sdělení příslušného registračního úřadu, kterým je Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy, byly pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, pro obec Petrovice zaregistrovány kandidátní listiny níže uvedených volebních stran:

Nezávislí kandidáti, Kandidáti 2018, Nezávislí kandidáti - sportovci obce, Sdružení nezávislých kandidátů.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Upozorňujeme čtenáře a uživatele veřejně přístupného internetu, že Místní lidová knihovna v Petrovicích bude v úterý dne 21. srpna 2018 uzavřena.

Číst více

Starosta obce Petrovice podle § 15, odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 14c odst. 1 písm. f) zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Petrovice, pro volby, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, případné II. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2018. 

V obci Petrovice je zřízen jeden volební okrse...

Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.9.2018 (úterý) v době od 8:00 do 14:30 hodin v částech obce Petrovice.

Vypnutá oblast: část obce napájena z trafostanice Žlíbky od Okříšek směr kaple a směr dům č.p. 21 ke sportovnímu areálu a přilehlé uličky. Od domu č.p. 123, č.p. 124 uličkou směrem ke kapli a směr dům č.p. 26 k nemovitosti č.p. 21 (směr ke sportovnímu areálu).

Bytové domy č.p. 113, č.p. 121 a č.p. 122 nebudou omezeny. 

Zveřejnila: Helena ...

Číst více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci a jménem Ministerstva zemědělství žádá občany o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky z dotazníku pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10.9.2018. 

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené ve dnech od 20.8. do 31.8.2018.

Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka.

 

Číst více

Starosta obce Petrovice v souladu s ust. § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů, minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 pro volební okrsek č. 1.

Okrsková volební komise bude vykonávat činnosti dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude plnit úkoly okrskové volební komise i pro volby do Senátu Par...

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad, vydává upozornění a výzvu týkající se současné hydrologické situace. Opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží. Současně žádá občany, aby neplýtvali zbytečně vodou - nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní! 

Upozornění a výzva č.j.: OŽP 50833/18 - SPIS OŽP 8499/2018/Kr ze dne 2.8.2018 je zveřejněno v pří...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech od 13. do 17. srpna 2018. Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.   

Číst více