Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Společnost Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, Dušejov, oznamuje termíny prodeje chovné drubeže v obci. Součástí prodeje v obci je doprava drůbeže až do domu. Široká nabídka drůbeže, ceny drůbeže a dopravy jsou zveřejněny v příloze.

Informace a objednávky: e-mail: gallusextra@centrum.cz, tel.: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, 734 833 158, po - pá: od 7.00 do 15.00 hod.

Zapsala: Helena Moudrá     

Číst více

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci únor 2018. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.

Zapsala Helena Moudrá

Číst více

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivní...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 23. zasedání konaném dne 27. 12. 2017 projednalo výši ceny za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů resp. výši poplatku za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, jak je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2016. Výše poplatku je stanovena za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu a na rok 2018 činí celkem 1.052,-- Kč/rok. Pro svoz popelnic o objemu 240 l je sazba dvojnásobná tj. 2.104,-- Kč/rok. Výše popla...

Číst více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, č.j.: ODKS 4711/18 - SPIS 139/2018/PJ, vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 22.01.2018, je zveřejněna v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

Společnost O2 Czech Republic a.s., oznamuje občanům, že v nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních ústředen, které zajišťují pokrytí naší obce O2 Internetem. Pro naprostou většinu občanů je nyní k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD od společnosti O2 Czech Republic a.s.

Při této příležitosti nabízí společnost občanům naší obce malý dárek. Při sjednání Internetu HD do 31.3.2018 získáte první dva měsíce služby zdarma a modem za 1,-- Kč. Postup k uplatnění výhody je zveřejněn v příloze.

Zapsala: Helena Moudr...

Číst více

Tradiční dětský karneval pořádá obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. Uskuteční se v neděli 18. února 2018 od 14.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích. Účinkující z divadelního spolku AMPULKA, Třebíč, pro děti připravili pásmo her, soutěží a tance. Na akci nebude vybíráno vstupné, připraveno je bohaté občerstvení.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Na Valné hromadě konané dne 14.12.2017 byl projednán a schválen návrh rozpočtu svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022. Schválené dokumenty jsou zveřejněny v přílohách.

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že v písemné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle svazku, v budově Úřadu městyse Okříšky, a v elektronické podobě také na oficiálním odkazu svazku: http://www.okrisky.cz/rozpocet-na-rok-2018-a-rozpoctovy-vyhled-na-roky-2018-2022-dso-zasobovani-vodou-se-sidlem-v-okriskach/d-369198/p1=94780.

Zveřejnila...

Číst více

Od pondělí 8. ledna 2018 zastavují autobusy koncernu ICOM z linek, které od konce listopadu zastavovaly na zastávkách v ulici Sucheniova, opět na zastávkách na autobusovém nádraží v Třebíči.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

15. ročník výstavy "Stavíme, Bydlíme" se koná v Třebíči ve dnech 7. a 8. února 2018 v budově Fórum. Občané zde mají možnost kontaktovat před zahájením stavební sezóny řadu stavebních a výrobních firem a využít výstavních slev. Vstup na výstavu je zdarma, je pořádána jako služba občanům. Výstavu doprovází řada přednášek – viz příloha.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více