Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Na svém 22. zasedání dne 21.11.2017 Zastupitelstvo obce Petrovice projednávalo výši ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné na následující rok. Na rok 2018 byla schválena cena 14,-- Kč/m3 odpadních vod. Více informací je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 28.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 4. až 8. prosince 2017. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Tomáš Filkuka. Zveřejněno 27.11.2017, aktualizováno 28.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Proslov starosty obce pronesený u kapličky v obci dne 26.11.2017 je zveřejněn v příloze. Zveřejněno 27.11.2017, zapsala: Helena Moudrá
Sekce:  Kulturní akce
Číst více
V pondělí 20.11.2017 přestaly některé autobusy společnosti TRADO BUS a ICOM zajíždět na autobusové nádraží v Třebíči. K zastávkám autobusových linek nyní slouží zastávky MAD u autobusového nádraží. K uvedené záležitosti obdržel starosta obce následující informaci z Odboru kanceláře vedení města Třebíče, tiskového oddělení, kterou v příloze zveřejňujeme. Občany na změnu v jízdních řádech resp. změnu zastávek některých autobusů upozorňujeme. Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.11.2017 projednalo a schválilo zápis událostí roku 2015 do kroniky obce.

Sekce:  Kronika
Číst více
Obec Petrovice oznamuje umístění kontejnerů na drobný kovový odpad v obci. Plastové kontejnery šedé barvy jsou umístěny na dvou stanovištích kontejnerů na tříděný odpad v obci - u areálu střediska zemědělského družstva a v centru obce. Kontejnery dodala firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, která se dlouhodobě zabývá odpadovým hospodářstvím ve spolupráci s obcemi. Všem občanům obce je umožněno odevzdávat do těchto kontejnerů bezplatně kovový odpad, který vzniká jako komunální odpad v domácnostech např. plechovky od potravin, obaly od nápojů, drobné kovy.
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání konaném dne 14.9.2017 usneslo vydat dodatek č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice. Dodatek č. 1 upravuje (doplňuje) využívání kontejnerů na tříděný odpad, které byly v obci nově umístěny. Jedná se o kontejner na oděvy, obuv a textil a dva kontejnery na kovy. Upozorňuje občany, že nedodržování obecně závazných předpisů je považováno za přestupek a může být postihováno.

Číst více
Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena v pátek 24. listopadu 2017. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková. Více informací lékaře: http://mudrfilkuka.cz/. Zveřejněno 20.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Obec Petrovice zve občany na společné předvánoční setkání u kapličky v obci, které se koná v neděli 26. listopadu 2017 v 16.00 hodin. Součástí akce bude svěcení přinesených adventních věnců, které posvětí P. Jacek Kruczek, farář. V letošním roce první adventní neděle připadá na 3.12.2017. Přesto věříme, že využijete této příležitosti a adventní věnec si v předstihu a bez shonu obstaráte a uvedené akce se zúčastníte. Zveřejněno 13.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Kulturní akce
Číst více
Akci Měření cévního věku pořádá Lékárna Okříšky ve dnech 13. - 16. listopadu 2017. Zjistíte v jakém stavu jsou vaše cévy. Objednat se můžete na tel. 568 870 468. Zveřejněno 9.11.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více