Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, ze dne 18.3.2019, č.j.: UMOK/SU-0571/2019-D, Usnesení zastavení řízení, ve věci stavby "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" na pozemku p.č. st. 28/2, p.č. 304/6, p.č. 1457/1 v katastrálním území Petrovice u Třebíče, stavebníka Ladislava Skryji, IČ: 62857282, Srázná č.p. 558, Okříšky, PSČ: 67521.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Život spolkový, život veselý - výstavu a cyklus přednášek pořádají Městská knihovna v Třebíči, Státní okresní archív Třebíč a Muzeum Vysočiny Třebíč.

Výstava se koná ve dnech 18. března - 26. dubna 2019 v 1. patře hlavní budovy Městské knihovny v Třebíči. 

Více informací o akci týkající se různorodého kulturního, sportovního a zájmového života v Třebíči v období mezi dvěma světovými válkami je zveřejněno v příloze.   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Firma JUKKA, s.r.o., bude prodávat v obci na prostranství pod kaplí v pondělí 25. března 2019, v době od 12.30 - 13.00 hodin, následující stromky a keře k jarní výsadbě: jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné. 

Číst více

V příloze je zveřejněn seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků na katastrálním území obce Petrovice. Více informací k uplatnění vlastnického práva k pozemku je zveřejnněo na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2517-0-85/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na úředních deskách byla zveřejněna Dražební vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Územního pracoviště v Třebíči, č.j. 187752/19/2912-00540-704322, kterou se nařizuje dražba nemovitých věcí (pozemků zapsaných v katastru nemovitostí) v k. ú. Petrovice u Třebíče dne 19. 03. 2019.

Předmětem dražby jsou mimo jiného pozemky orné půdy p. č. 304/45 o výměře 1.666 m2 a p. č. 304/1 o výměře 7.253 m2.

Obec Petrovice upozorňuje, že žádný z uvedených pozemků není Územním plánem Petrovice ve znění Změny č. 1 určen k zastavění bytovou výstavbou resp. k žádnému j...

Číst více

Ve čtvrtek 21. března 2019 bude prodejna smíšeného zboží v obci uzavřena z důvodu provedení inventarizace. 

Číst více

Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. 

Letní čas v roce 2019 začne platit v noci 31. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 hod.

Ke standardnímu (zimnímu) středoevropskému času se v roce 2019 vrátíme v noci 27. října. Hodiny se posunou o hodinu zpět ze 3:00 na 2:00 hod.

Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/zmena-casu-kdy-se-meni-letni-cas-a-zimni-cas/sc-870-a-190726/default.aspx

Číst více

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, bude ve dnech 4.3.- 8.3.2019 (v období jarních prázdnin) uzavřena. 

Číst více

Valná hromada členů Svazku obcí pro komunální služby se uskuteční v úterý 19.3.2019 se začátkem ve 13.30 hodin ve velkém sále kulturního domu FORUM, Masarykovo nám. 1313/13, Třebíč.

Obec Petrovice ve svazku obcí zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos. Jednání je veřejné.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

V příloze jsou zveřejněny dokumenty týkající se hospodaření Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč.

Jedná se o návrh závěrečného účtu za rok 2018 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu svazku na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2024.

Hospodaření svazku bude projednáno na Valné hromadě dne 19.3.2019. Hospodaření svazku upravuje zák. č. 250/2000 Sb., § 38 a § 39 - viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250. Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění ...

Číst více