Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Oblastní charita Třebíč je církevní nezisková organizace, která byla založena 1. září 1992 jako organizační jednotka Diecézní charity Brno. Je největším poskytovatelem sociálních služeb na Třebíčsku. Každý z nás se může dostat do těžké životní situace z důvodu nemoci nebo problému v rodině a přivítáme pomoc odborníků. S přehledem poskytovaných služeb a činností v oblasti sociální i zdravotní se můžete seznámit zde: https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/.

Neziskové sociální služby poskytované Oblastní charitou Třebíč lze celoročně podporovat poskytováním darů a nákupem...

Číst více

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68, zasedací místnost v 1. patře budovy, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, Volič, který je občanem jiného členského státu Evro...

Číst více

1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v 19:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zveřejněním na úřední desce obecního úřadu je provedeno dle § 16 odst. 2 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Oznámení je určeno delegovaným a jmenovaným členům okrskové volební komise Petrovice.

Zveřejnil...

Číst více

Tradičně se v Přibyslavicích konají dvě poutě. Jarní pouť bude o víkendu ve dnech 8. - 9. června 2019. 

Hlavní pouť je pak vždy kolem svátku Narození Panny Marie. Termín hlavní pouti připadne na víkendové dny 7. - 8. září 2019.

První sobota v měsíci je v kostele v Přibyslavicích vždy poutní sobotou. Více informací - farnost Přibyslavice: https://rkfpribyslavice.webnode.cz.

 

Číst více

Tradiční pouť hasičů spojená s oslavou svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se koná v neděli 5. května 2019 v Přibyslavicích.

Sraz všech hasičů je před hasičskou zbrojnicí v Přibyslavicích, odkud vyjde za doprovodu hudby slavnostní pochod v 9:45 hodin do kostela Narození Panny Marie v Přibyslavicích, kde bude od 10:00 hodin sloužena mše svatá.

Akci společně pořádají SDH Přibyslavice, Římskokatolická farnost Přibyslavice a obec Přibyslavice.   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, upozorňuje občany, že ve středu 1. května 2019 a ve středu 8. května 2019 budou sběrné dvory v Třebíči a v Okříškách uzavřené z důvodu státních svátků.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice pořádá v pondělí 6. května 2019 v 18:00 hodin mši svatou u kapličky v obci a v 19:00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce.

Akce je pořádána u příležitosti svátku svatého Gottharda, který byl na obecní pečeti používané v minulosti, a u příležitosti státního svátku Dne vítězství. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Informační letáky Finanční správy České republiky pro poplatníky daně z nemovitých věcí v roce 2019 jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejnou vyhláškou Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Veřejná vyhláška č.j.: 885806/19/2900-11460-304013 ze dne 18.04.2019 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Ve snaze zajistit zvýšení informovanosti svých občanů zavádí obec Petrovice novou službu – zasílání důležitých informací na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu v krátkých textových zprávách (SMS).

Více informací o přihlášení se k této službě včetně přihlášky je zveřejněno v přílohách. 

Zveřejnila, vyřizuje: Helena Moudrá 

Číst více