Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Obec Petrovice pořádá v pondělí 6. května 2019 v 18:00 hodin mši svatou u kapličky v obci a v 19:00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce.

Akce je pořádána u příležitosti svátku svatého Gottharda, který byl na obecní pečeti používané v minulosti, a u příležitosti státního svátku Dne vítězství. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Informační letáky Finanční správy České republiky pro poplatníky daně z nemovitých věcí v roce 2019 jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejnou vyhláškou Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Veřejná vyhláška č.j.: 885806/19/2900-11460-304013 ze dne 18.04.2019 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Ve snaze zajistit zvýšení informovanosti svých občanů zavádí obec Petrovice novou službu – zasílání důležitých informací na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu v krátkých textových zprávách (SMS).

Více informací o přihlášení se k této službě včetně přihlášky je zveřejněno v přílohách. 

Zveřejnila, vyřizuje: Helena Moudrá 

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že neordinuje ve dnech 29. 4. 2019 a 30. 4. 2019 z důvodu čerpání řádné dovolené.

Akutní případy v těchto dnech ošetří praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka.

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve čtvrtek 18. dubna 2019 odpadá odpolední ordinace v Okříškách.

Číst více

Tradiční velikonoční prodej ryb v obci u pana Františka Zimoly bude ve středu 17. dubna 2019 od 9:00 hodin do 17:00 hodin. 

Číst více

V příloze je zveřejněn informační leták, který vypracovalo Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, se sídlem Petrovice 68, na školní rok 2019/2020, se uskuteční 6. května 2019 v době od 8:30 do 15:00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které má být k předškolnímu vzdělávání přijato. S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pro přiijetí jsou stanovena tato kritéria: věk dítěte, spádovost, kapacita školského zařízení.

Případné dotazy zodpoví ředitelka Lenka Dostálová, telefon MŠ Petrovice: 739 455 253.

Zveřejnila: Helena Moudrá &n...

Číst více

Účetní závěrku tvoří účetní výkazy, které jsou definovány včetně jejich náležitostí v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha + příp. další výkazy územně samosprávného celku.

Účetní závěrku schvaluje zastupitelstvo obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více